Barokbevægelse

“Barokbevægelse” var et huskunstnerforløb skabt i samarbejde mellem Gl. Holtegård, Trørød skole og koreograf Adelaide Bentzon sammen med danser Amia Miang.

Inspireret af barokkens fokus på iscenesættelse og sociale koreografier, arbejdede vi med elevernes eget materiale; selvfortælling og selviscenesættelse.

Vi inddrog tekst, fakta og drøm, og bevægelse inspireret af dagligdagsobjekter og idoler. Vi undersøgte sociale vaner og måder vi er i et rum; hvad er tilstedeværelse i praksis, og kan man arbejde med den som gruppe? Hvordan skaber man en stemning, og hvordan ændrer man energi? Er det en større udfordring at stå stille med lukkede øjnene og hviske mens nogen lytter, eller er det sværere at råbe en sætning højt og tydeligt?

Vi forsøgte kort fortalt at gøre noget forholdsvist abstrakt til noget konkret over et ganske kort forløb.

I Barokhaven ved Gl Holtegaard præsenterede vi publikum for uddrag af materialet. Formatet var en havevandring – eller en “Site Specific”:  Børnene bevægede sig gennem tre stationer i haven, og tilskuerne, fulgte børnene, og var på den måde også i bevægelse, en del af den samlede koreografi. Nogen gange  standser man op og ser på, andre gange deltager men mere aktivt

Projektet er skabt med støtte fra Statens Kunstfonds huskunstnerpulje

2015

Fotos: Lisa Grunnet